Zoeken

Provincie

Plaats†v/d†praktijk

Specialisme

Hulpvraag

Workshop

Therapeut


Nieuws

Wanneer wordt kind door rechter gehoord?

Veel ouders maar ook minderjarigen vragen zich af onder welke omstandigheden een rechtbank in een familiezaak een minderjarige zal horen. Uit de praktijk blijkt dat hierover veel misverstanden bestaan.

Hoofdregel

Zijn er kinderen bij een zaak betrokken, dan is de hoofdregel dat een rechtbank pas een beslissing neemt nadat een kind van 12 jaar of ouder de mogelijkheid heeft gekregen om te zeggen wat hij of zij vindt. Je kunt hierbij denken aan een echtscheiding (ook indien de ouders al een ouderschapsplan hebben opgesteld) of bij zaken over gezag en erkenning. Uitzonderingen Op deze hoofdregel bestaan drie uitzonderingen. Zo kan een rechtbank hiervan afzien, indien het een zaak van ondergeschikt belang betreft. Ook als het gaat om kinderalimentatie én de minderjarige jonger is dan 16 jaar, kan de rechtbank van het horen van het kind afzien. Tot slot kan een rechtbank besluiten het kind niet te horen indien het moment waarop de minderjarige zijn mening kenbaar kan maken niet kan worden afgewacht zonder onmiddellijk en ernstig gevaar voor de minderjarige. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een beslissing tot voorlopige ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of voorlopige voogdij.

Jonger dan 12 jaar

Soms wil een ouder dat een kind jonger dan 12 jaar gehoord wordt door de rechtbank. Doorgaans zal een rechtbank zo'n verzoek afwijzen. Hoe jonger het kind (zeker onder 10 jaar), hoe kleiner de kans dat een rechtbank het kind zal horen.

Procedure horen kind

Als de rechtbank een minderjarige wil horen, dan krijgt het betreffende kind een brief thuisgestuurd van de rechtbank met een uitnodiging voor een gesprek. Bij het horen van het kind zijn de ouders niet aanwezig. Hoewel de mening van de minderjarige niet doorslaggevend is, zal een rechtbank daar wel rekening mee houden.

Wil je meer weten over je rechten en plichten als kind of ouder, neem dan contact op met één van de juristen van de Jurofoon: https://www.jurofoon.nl/juridische_hulp/telefonische_hulp.asp

 

 

Naar nieuwsoverzicht


 

VIND EEN THERAPEUT 

Nieuws

Wanneer wordt kind door rechter gehoord?

Kan een kind zelf beslissen om zijn mening aan een rechtbank kenbaar te maken of bepaalt de rechtbank wanneer een kind gehoord wordt?